...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה

...
חדר בקרה תע”ש

היקף 400 מ”ר שלד וגמרים שדרוג כל המערכות מתקדמות פיתוח סביב המבנה