חברת דוקד בע”מ מתמחה בבנייה
לתעשיות הביטחוניות, בשילוב
מוקפד של ידע וניסיון עשירים, לצד
שימוש בטכנולוגיות חדשניות
ומקצועיות שאין שנייה לה.

חברת דוקד בע”מ מתמחה בבנייה לתעשיות הביטחוניות,
בשילוב מוקפד של ידע וניסיון עשירים, לצד שימוש
בטכנולוגיות חדשניות ומקצועיות שאין שנייה לה.

תעשיה אווירית

משרד הביטחון

משטרת ישראל

משרד הביטחון

חטיבת הייעוץ

לייעוץ על כל אחד משלבי הבנייה ולכל סוגי המבנים, הריסת מבנים קיימים, סוגי חומרי הגלם השונים, שיטות עבודה ועוד. חטיבת הייעוץ אחראית על מתן מענה מקיף, יסודי ואחראי לכל אחד מלקוחות החברה, תוך שמירה מירבית על האינטרסים של הלקוח ושל הפרויקט.

אודות